Ra hàng nhà thấp tầng đẳng cấp Sun Grand City 69B Thụy Khuê Hà Nội Ra hàng nhà thấp tầng đẳng cấp Sun Grand City 69B Thụy Khuê Hà Nội Reviewed by Leoss Tien on 13:46 Rating: 5